Adatvédelmi nyilatkozat
www.linkdr.hu
 

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban Nyilatkozat) tartalmazza aOrosz Attila Egyéni vállalkozó (4465, Rakamaz, Szent István út 81.) (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett, a http://linkdr.hu domain néven, valamint annak összes aldomainjén elérhető weboldalak, webes tartalmak, valamint szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) (továbbiakban Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Szolgáltatás technikai hátterét a MediaCenter Hungary Kft. (továbbiakban Tárhely szolgáltató) biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését az Üzemeltető végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználó (azon személy, aki használja a Szolgáltatást) (továbbiakban Felhasználó) elfogadja a jelen Nyilatkozat (mely folyamatosan elérhető közvetlenül a Szolgáltatás nyitólapjáról) feltételeit.

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat - jelen Nyilatkozat 4. pontjában felsorolt esetek kivételével - kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg.

A Felhasználóra vonatkozó adatok a Tárhely szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

A Szolgáltatás egyes részeinek használata regisztrációhoz, (személyes azonosításra alkalmas adatok megadásához) kötöttek, mely adatok a Szolgáltatás biztonságos, és jogszerű nyújtásához, valamint használatához szükségesek.

A Felhasználó megtagadhatja adatainak megadását, (ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás egyes részeit nem veheti igénybe) ily módon az adatszolgáltatás a regisztráció során önkéntes, ebből adódóan az adatkezelés jogalapja az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulása.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználóhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatnak minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontja szerint.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a 6.1 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Felhasználó számítógépének (számítógépeinek) egyes adata(i) valamint IP címe(i) a honlap-látogatottsági adatok generálása, valamint a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülhetnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül, a naplóállományok a Tárhely szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 "Cookie"-k és "web beacon"-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepíthet a felhasználó számítógépére, (számítógépeire) az alábbi célokból:

- Adatfeljegyzés

- A felhasználó azonosítása

- A felhasználó további látogatásainak megkönnyítése

- A Szolgáltatás hatékonyságának növelése

- A felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása

- Piackutatás

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem kapcsolja a Felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználó beállíthatja a böngészőjében, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, vagy hogy a böngésző egyáltalán ne fogadja a cookie-kat, azonban a cookie-k el nem fogadása azt eredményezheti, hogy (technológiai okokból) a Szolgáltatás bizonyos részei nem lesznek elérhetőek a Felhasználó számára, valamint a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. (A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.)

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó számítógépére, (számítógépeire) harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat.

Ilyen eset lehet például egyes hirdetések, reklámok szolgáltatáson belüli megjelenése, vagy ha felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-öket (más kifejezéssel web bug-ot) is beilleszthet. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt "clickstream data"-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését - a cookie-kkal ellentétben - letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

A Google AdSense és a hozzá kapcsolódó cookie-k

Az oldalon az Adsense hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról azért, hogy ne zavaró, hanem az oldal tartalmához kapcsolódó reklámok jelenjenek meg. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról további információkat tudhat meg a Google Adatvédelmi nyilatkozatában.

A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére ezen a webhelyen.

A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.

A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie fogadását. Részletes információk a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvekben.

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

  • a Szolgáltatás hatékony nyújtása
  • a regisztrált felhasználók azonosítása,
  • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
  • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
  • működési problémák elhárítása,
  • közvetlen üzletszerzés (pl. hírlevél). Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(i) A regisztrált Felhasználók felhasználóneve nyilvános adatnak minősül, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát, így személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag a Felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük annak, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet, és ezen visszaéléseket az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

(ii) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(iii) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

(iv) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel, és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít az adatbiztonság biztosítására, nem garantálja, hogy a Felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le, vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

6. Záró rendelkezések

6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a következő e-mail címen: attila (kukac) conector.hu

Adatmódosítás, adattörlés

A Felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján érhetnek el.

A Felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti adatai törlését, ennek során azonban Felhasználó elfogadja, hogy az adatok törlésével egyidejűleg regisztrációja is megszűnik:
attila (kukac) conector.hu

 

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

6.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait, vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

6.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

 

Utolsó módosítás: 2015. december 19.